Kamusal nüfuz sahibi kişilere yönelik alınacak tedbirlere ilişkin düzenleme

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kamusal nüfuz sahibi kişilere yönelik alınacak tedbirlere ilişkin düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Suçlar Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede uluslararası standartları düzenleyen Mali Eylem Görev Gücü, kamusal nüfuz sahibi kişilere yönelik ülkelerin uygulaması gereken tedbirleri belirliyor ve zorunlu kılıyor.

Mali Eylem Görev Gücünün teknik uyum değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından oldukça önem arz eden düzenleme ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak.

Risk yönetimi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik tedbirleri de kapsayacak.

Yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerine ve gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak belirlenen tedbirler uygulanacak. Söz konusu tedbirler işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.

Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek.

Tebliğin uygulanmasına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca rehber çıkarılabilecek. Uygulama rehberi, Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak.

Rehberde belirlenen usul veya esaslarda herhangi bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu hususlar internet sitesinde ilan edilecek. Uygulama, belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan güncel rehbere göre gerçekleştirilecek.

 

Kaynak Link – AA – ANADOLU AJANSI

Bir cevap yazın