Diyarbakır çiftçisine müjdeli haber! 24 milyon liralık hibe desteği…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında, bu yıl ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik alt yapı yatırımları için Diyarbakır’daki üreticilere 29 proje için 20 milyon lira, basınçlı sulama sistemleri hibeleri için 133 projeye 4,2 milyon lira olmak üzere, toplam 24,2 milyon lira hibe desteği verilecek.

Diyarbakır çiftçisine müjdeli haber! 24 milyon liralık hibe desteği…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, kırsal alt yapıyı iyileştirmek, kırsal alanda yaşayan insanlara alternatif gelir kaynağı oluşturmak, tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlamak, gıda güvenirliliğini arttırmak, üretilen ürünlerin pazarlama altyapısını güçlendirmek ve tarımsal istihdam sayısını arttırmak amacıyla, 2006 yılında başlamış olan projeler ile hayvansal ürün işleme tesisi, bitkisel ürün işleme tesisi, toplu basınçlı sulama sistemleri, alternatif enerjili seralar, soğuk hava depoları, çelik silolar, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık proje konuları destekleniyor.

Ekonomik ve altyapı yatırımlarına 95 milyon TL hibe verildi

‘Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında bu yıl Diyarbakır’daki 29 projeye, ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik alt yapı yatırımları için yüzde 50 hibe tutarı olan 20 milyon TL verilecek. Bu yıl yapılacak olan proje sözleşmelerinin imzalanması ile birlikte, 2006 yılından bu yana Diyarbakır için toplamda 210 projeye 95 Milyon TL hibe desteği verilmiş olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapmış olduğu bu hibelerle, kentte toplamda 2 bin 500 kişi istihdam edildi.

Bireysel basınçlı sulama sistemleri için 55 milyon TL hibe verildi

2021 yılı ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Programı 16’ncı Etap’ kapsamında, bireysel basınçlı sulama sistemleri için 133 adet proje uygun görülerek, iş ve işlemlerini tamamlayacak olan yatırımcılara da 4,2 milyon lira hibe ödemesi yapılacak. Verilecek olan bu hibe desteği ile Diyarbakır’da 16 bin 300 dekar alanın daha, modern sulama sistemleri ile sulamaya açılması hedefleniyor. 2006 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu bireysel basınçlı sulama sistemleri hibeleriyle birlikte, Diyarbakır’da yaklaşık 2 bin projeye toplamda 55 milyon TL hibe ödemesi yapılmış oldu ve yaklaşık 300 bin dekar alan, modern sulama sistemlerine kavuştu.

Bir cevap yazın